top of page
AEnB2Uq5eV0pLP7NbKAEYIBn6p7li--L5Bp91Clf
BPH
Operacija uvećane prostate

Lečenje uvećane prostate počinje lekovima a ako lekovi ne pomognu onda se pravi odluka koja od ponuđenih hirurških metoda je najbolja za svakog pacijenta ponaosob.

 

Moderne tehnike su resekcija, evaporizacija i enukleacija prostate laserom ili plazmom kao i perinealna ablacija prostate laserom.

Benigna hiperplazija prostate - takođe nazvana BPH - je stanje kod muškaraca u

kome je prostata uvećana ali nije kancerogena. Drugi nazivi su benigna hipertrofija ili benigno povećanje prostate.

 

Benigna hiperplazija prostate pogađa oko 50 procenata muškaraca između 51 i 60 godina i do 90 procenata muškaraca starijih od 80 godine.

 

Kako se prostata polako vremenom povećava ona pritiska mokraćni kanal - uretru. Suženje kanala uretre dovodi do smanjenog protoka urina i zadržavanja mokraće u mokraćnoj bešici (nemogućnost potpunog pražnjenja bešike). Tipični problemi kod uvećane prostate su učestalo mokrenje osam ili više puta dnevno, noćno mokrenje (nokrurija), slab isprekidan mlaz urina, nevoljno umokravanje (inkontinencija urina) i kao najizraženiji simptom nemogućnost mokrenja (urinarna retencija - hitno stanje).

 

Vremenom zbog otežanog pražnjenja urina zid bešike postaje deblji, bešika oslabi i izgubi sposobnost da se potpuno isprazni. Količina urina koja ne može da se isprazni zove se rezidualni urin (RU). U najgorim slučajevima mokraća se zadržava u bubrezima (hidronefroza) i bubrezi gube svoju funkciju (nakupljaju se urea i kreatinin u krvi).

Kako se dijagnostikuje benigna hiperplazija prostate?

 

Dijagnoza se lako postavlja pregledom ultrazvukom. Obično je neka granica veličine prostate od 45-50 grama (mililitara) kada se kaže da je prostata uvećana.

Uretroskopija se planira kada muškarac ima na ultrazvuku malu prostatu (do 40ml) ali ima otežano mokrenje koje se ne rešava lekovima.

Biopsija se radi kada je izmenjen nalaz PSA tumor markera (posebno se prati PSA index).

Kada mi je potrebna operacija uvećane prostate?

Operacija se planira kada lekovi za BPH više ne rešavaju probleme sa mokrenjem. 

Veličina prostate nije jedini pokazatelj da li je potrebna operacija ili ne, nekada jako male prostate od oko 30 grama mogu praviti velike probleme a s druge strane velike prostate od preko 120 grama nekada ne prave nikakve probleme.

Odluka da je operacija uvećane prostate potrebna se donosi kada postoji jedno ili više navedenih stanja:  

- učestali pozivi na mokrenje

- otežano započinjanje mokrenja

- usporeno  (produženo trajanje) mokrenje

- učestalo mokrenje noću

- započinjanje i prekidanje mokrenja

- osećaj da ne možete potpuno da ispraznite mokraćnu bešiku

- učestala infekcija urinarnog tratka

- oštećenje bubrega ili mokraćne  bešike

- nemogućnost kontrole mokrenja ili nemogućnost mokrenja

- prisustvo kamena u mokraćnoj bešici

- prisustvo krvi u mokraći

Operacija se obično izvodi u opštoj anesteziji ali se po potrebi može raditi i u spinalnoj anesteziji.
Sama intervencija traje od 45 minuta do 2 sata u zavisnosti od veličine prostate.

Tokom operacije se skoro celo tkivo prostate uklanja ili tretira (u zavisnosti ko

Evaluacija svih potencijalnih kandidata za ugradnju veštačkog sfinktera podrazumeva:

Detaljnu anamnezu i pregled

Analizu urina

Uretro-cistoskopiju

Urodinamsko ispitivanje urinarnog trakta

Operacija ugradnje veštačkog sfinktera se radi u opštoj ili u spinalnoj anesteziji.

Trajanje operacije je oko 90 minuta.

Boravak u bolnici je 1 dan.

Postoperativno previjanje se vrši na 2 do 3 dana.

Kontrolna uretroskopija se radi 4 do 5 nedelja nakon operacije kada se i vrši aktivacija veštačkog sfinktera.

Nakon aktivacije veštačkog sfinktera moći ćete diskretno da kontrolišete ispuštanje urina prirodnim putem kroz uretru čime se vraća kvaliteta Vašem životu:

Oponaša zdrav sfinkter

Omogućava Vam uriniranje po želji

Pruža mogućnost da postignete potpunu urinarnu kontinenciju

Mehanizam je smešten u potpunosti u telu, te je neprimetan za druge

Ovaj metod lečenja je veoma komforan za pacijente. Preko 90% pacijenata sa ugrađenim AMS 800 sistemom je jako zadovoljno postignutim rezultatom operacije.

bottom of page