top of page

Urodinamsko ispitivanje sa elektromiografijom

Urodinamsko ispitivanje je procedura kojom se utvrđuje funkcija donjeg urinarnog trakta. Pravilna procena poremećaja funkcije mokraćne bešike, uretralnog sfinktera, uretre i mišića karličnog dna ima široku primenu u urologiji, ginekologiji, neurologiji i pedijatriji.

Urodinamika je potrebna pre donošenja odluke o pravilnom lečenju:

  1. neurogene bešike

  2. urinarne stres inkontinencije - SUI

  3. urgentne urinarne inkontinencije - UUI

  4. opstrukcije donjih mokraćnih puteva kod muškaraca

  5. komplikacija nakon operacije prostate

  6. različitih oblika retencije

  7. disfunkcionalnog mokrenja kod dece​

Sama procedura nije bolna, već blago neprijatna. Preko tankih mernih sondi se mere pritisci unutar bešike i abdomena, a preko elektroda postavljenih na kožu se meri aktivnost mišića ukljičenih u akt mokrenja - sfinkter uretre i detruzor bešike.

 

 

bottom of page