Ženska hirurgija
Cistocela / Rektocela
Rekonstrukcija vaginalnog spada
Skenova žlezda
Opercija ciste Skenove žlezde
Hipertrofija klitorisa
Estetska korekcija uvećannog klitorisa
Divertikulum uretre
Uretroplastika ženske uretre