_MG_8850_edited.jpg
Hipospadija penisa

!! UPOZORENJE !!

Veoma je važno prepoznati bilo koju genitalnu anomaliju pre obrezivanja dečaka. Za uspešno rešavanje ukopanog penisa, hipospadije ili epispadije presudna je očuvana kožica penisa, kako bi se postigao prirodan funkcionalni i estetski rezultat rekonstruktivne hirurgije.

Hipospadija je anomalija koja se leči isključivo hirurškim putem i svaki oblik hipospadije podrazumeva zahtevnu hiruršku intervenciju. U posebno složenim i izazovnim slučajevima, za popravak hipospadije možda je potrebno planirati dve operacije, sa 4 do 6 meseci razmaka između operacija. Penoskrotalne, skrotalne hipospadije, perinealne hipospadije i prethodno loše operisane hipospadije se uglavnom planiraju za dve operacije. Procena da li su potrebne dve operacije se daje prilikom prvog pregleda.

 

Ispravljanje hipospadije obuhvata:

  1. Korekciju ventralnog zakrivljenja penisa

  2. Formiranje završnog dela mokraćnog kanala

  3. Rekonstrukciju glansa penisa

  4. Rekonstrukciju kože penisa

  5. Rekonstrukciju kože skrotuma

Hipospadija se ne leči pre uzrasta od 18 meseci.

Operacija se radi u opštoj anesteziji i traje do 2 sata. Boravak u bolnici je jedan dan.

 

Nakon operacije u uretri se nalazi stent (cevčica za ispiranje mokraćnog kanala), a u bešici Cystofix (za ispuštanje urina).

Postoperativno previjanje zavojima koji sprečavaju otok i hematom (Coban) se vrši svakog drugog dana.

Nakon dve nedelje od operacije uklanjaju svi zavoji i stentovi, i tada se počinje sa mokrenjem na vrh penisa.

Jedan dan nakon početka mokrenja se uklanja Cystofix.

Ako vam je potreban razgovor pre donošenja odluke o hirurškoj intervenciji,

kontaktirajte direktno dr Stanojevića putem formulara

Pacijenti dobijaju estetski prirodne, potpuno funkcionalne, trajne rezultate hirurškog lečenja hipospadije samo jednom operacijom, koja se često pominje kao “Perovic Hipospadias Repair” operacija. Stepen komplikacija kod korišćenja tehnika prof. dr Save Perovića kod hipospadija je izuzetno mali.

- PAŽNJA -

U nastavku je FOTO materjal pre, tokom i posle operacije hipospadije

Hirurško lečenje hipospadije kod dečaka - ispravljanje krivine penisa, formiranje novog otvora mokraćnog kanala i estetska korekcija glansa i kože penisa

Pogledajte fotografiju 

Najčešća forma hipospadije - koronarna hipospadija

dr N.Stanojevic

Najčešća forma hipospadije - koronarna hipospadija

Pogledajte fotografiju

Ventralna kurvatura penisa tj zakrivljenje penisa na dole

dr N.Stanojevic

Ventralna kurvatura penisa tj zakrivljenje penisa na dole

Pogledajte fotografiju

Operacija hipospadije 6 meseci nakon intervencije

dr N.Stanojevic

Operacija hipospadije 6 meseci nakon intervencije

Pogledajte fotografiju

Pravilan otvor uretre i fiziološki izgled penisa 6 meseci nakon operacije hipospadije

dr N.Stanojevic

Pravilan otvor uretre i fiziološki izgled penisa 6 meseci nakon operacije hipospadije

Hirurško lečenje hipospadije kod dečaka sa velikim deformitetom kože i zakrivljenjem penisa

Pogledajte fotografiju

Hipospadija - defekt kože penisa

dr N.Stanojevic

Hipospadija - defekt kože penisa

Pogledajte fotografiju

Hipospadija - penis zakrivljen na dole

dr N.Stanojevic

Hipospadija - penis zakrivljen na dole

Pogledajte fotografiju

Rezultat godinu dana nakon rekonstrukcije hipospadije

dr N.Stanojevic

Rezultat godinu dana nakon rekonstrukcije hipospadije

Pogledajte fotografiju

Rezultat godinu dana nakon rekonstrukcije hipospadije

dr N.Stanojevic

Rezultat godinu dana nakon rekonstrukcije hipospadije

Hirurško lečenje nekoliko puta neuspelo operisane hipospadije kod dečaka - operacija u dva akta pomoću grafta bukalne mukoze

Pogledajte fotografiju

Rezutat nakon nekoliko neuspešnih operacija hipospadije

dr N.Stanojevic

Rezutat nakon nekoliko neuspešnih operacija hipospadije

Pogledajte fotografiju

Stanje nakon prve operacije - ispravljen penis i uvećana mokraćna cev pomoću bukalne mukoze

dr N.Stanojevic

Stanje nakon prve operacije - ispravljen penis i uvećana mokraćna cev pomoću bukalne mukoze

Pogledajte fotografiju

Fiziološki izgled i funkcija 6 meseci nakon planirane druge operacije hipospadije

dr N.Stanojevic

Fiziološki izgled i funkcija 6 meseci nakon planirane druge operacije hipospadije

Pogledajte fotografiju

Fiziološki izgled i funkcija 6 meseci nakon planirane druge operacije hipospadije

dr N.Stanojevic

Fiziološki izgled i funkcija 6 meseci nakon planirane druge operacije hipospadije