top of page
ekstrofija mokraćne bešike
Ekstrofija mokraćne bešike

Ekstrofija mokraćne bešike je jedna od najkompleksnijih urođena anomalija urogenitalnog sistema koja se leči isključivo hirurškim putem.

Obuhvata defekt na spoljnim genitalijama, defekt mokraćne bešike, defekt kostiju karlice, defekt mišića prednjeg trbušnog zida, defekt kože prednjeg trbušnog zida, nedostatak pupka.

Svaki oblik ekstrofije zahteva najkomplikovaniju hiruršku intervenciju u urologiji i genitalnoj hirurgiji. U posebno složenim i izazovnim slučajevima, što se dešava kod prethodno loše operisane ekstrofije, za popravak anomalije možda je potrebno planirati dve operacije, sa najmanje 6 meseci razmaka između operacija.

Koraci prilikom korekcije anomalije su sledeći:

 1. Uklanjanje fibrozno izmenjenog tkiva oko bešike

 2. Korekciju veziko-uretralnog refluksa

 3. Formiranje prednjeg trbušnog zida mokraćne bešike

 4. Korekciju vrata mokraćne bešike

 5. Formiranje uretre

 6. Korekcija defekta pubičnih kostiju

 7. Korekciju dorzalnog zakrivljenja penisa (m)

 8. Rekonstrukciju glansa penisa (m)

 9. Rekonstrukciju kože penisa (m)

 10. Rekonstrukciju kože skrotuma (m)

 11. Rekonstrukciju klitorisa (ž)

 12. Rekonstrukciju malih usana vagine (ž)

 13. Rekonstrukciju velikuh usana vagine (ž)

 14. Formiranje introitusa vagine (ž)

 15. Rekonstrukciju mišića prednjeg trbušnog zida

 16. Rekonstrukcija kože prednjeg trbušnog zida

 17. Formiranje pupka

Ekstrofija se obično ne operiše pre uzrasta od 6 meseci.

Operacija se radi u opštoj anesteziji.

Trajanje operacije je od 6 do 10 sati.

 

Nakon operacije ekstrofije u uretri se nalazi Foley kateter, u bešici Cystofix (za ispuštanje urina), au u ureterima J-J sonde (ukoliko je lečen veziko-uretralni refluks).

Boravak u bolnici je od 5 do 7 dana.

Postoperativno previjanje zavojima koji sprečavaju otok i hematom se vrši svakog dana.

Nakon tri nedelje od operacije uklanjaju svi zavoji i Foley kateter, i kada se počinje sa mokrienjem na vrh penisa.

Nakon početka spontanog mokrenja, ultrazvučnim pregledom se svaki dan prati pražnjenje bešike.

Kada se lekar uveri da je mokrenje optimalno - bez rezidualnog urina, uklanja se i Cystofix.

Ako vam je potrebna konsultacija radi odluke o hirurškoj intervenciji, kontaktirajte nas direktno ili putem formulara

Pacijenti dobijaju estetski prirodne, potpuno funkcionalne, trajne rezultate hirurškog lečenja ekstrofije samo jednom operacijom, koja se često pominje kao “Perovic Exstrophy Repair” operacija. Stepen komplikacija kod korišćenja tehnika prof. dr Save Perovića kod lečenja ekstrofije bešike je izuzetno mali.

bottom of page