top of page
epispadija epispadias epispadija operacija dr nikola stanojevic
Epispadija

!! UPOZORENJE !!

Veoma je važno prepoznati bilo koju genitalnu anomaliju pre obrezivanja dečaka. Za uspešno rešavanje ukopanog penisa, hipospadije ili epispadije presudna je očuvana kožica penisa, kako bi se postigao prirodan funkcionalni i estetski rezultat rekonstruktivne hirurgije.

Epispadija je urođeni poremećaj urogenitalnog sistema koji se leči isključivo hirurškim putem. U zavisnosti da li je oblik epispadije sa inkontinencijom urina ili bez inkontinencije, razlikuje se i pristup lečenju anomalije.

 

Svaki oblik epispadije zahteva komplikovanu hiruršku intervenciju koja obuhvata:

  1. Korekciju vrata mokraćne bešike

  2. Korekciju dorzalnog zakrivljenja penisa

  3. Formiranje mokraćnog kanala

  4. Rekonstrukciju glansa penisa

  5. Rekonstrukciju kože penisa

  6. Rekonstrukciju kože skrotuma

Epispadija se ne operiše pre no što dete navrši 18 meseci.

Operacija se radi u opštoj anesteziji.

Trajanje operacije je oko 3 sata.

Boravak u bolnici je jedan ili dva dana.

Postoperativno previjanje se vrši svakog drugog dana.

Nakon dve do tri nedelje od operacije uklanjaju se svi zavoji i stentovi, i kada se započinje sa mokrienjem na vrh penisa.

Jedan dan nakon početka mokrenja se uklanja Cystofix.

Ako vam je potrebna konsultacija radi odluke o hirurškoj intervenciji, kontaktirajte doktora Stanojevića direktno putem formulara

Pacijenti dobijaju estetski prirodne, potpuno funkcionalne, trajne rezultate hirurškog lečenja epispadije samo jednom operacijom, koja se često pominje kao “Perovic Epispadias Repair” operacija. Stepen komplikacija kod korišćenja tehnika prof. dr Save Perovića kod epispadija je izuzetno mali.

Koliko god godina da imate, bilo da nikada niste operisani ili ste operisani bez uspeha - nije kasno da Vam se epispadija popravi kako biste nadalje mogli uživati u dobrom kvalitetu života.

- PAŽNJA -

U nastavku je FOTO materjal pre, tokom i posle operacije epispadije

Hirurško lečenje epispadije penisa jednom intervencijom - rekonstrukcija svih struktura penisa radi dobijanja fiziološke funkcije i izgleda penisa

Pogledajte fotografiju

18+

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Epispadija - defekt svih struktura u penisu: uretra, glans, koža, zakrivljenje penisa

dr Nikola Stanojevic urolog

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Epispadija - defekt svih struktura u penisu: uretra, glans, koža, zakrivljenje penisa

Pogledajte fotografiju

18+

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Rekonstrukcija svih delova penisa radi dobijanja fiziološkog izgleda i funkcije

dr Nikola Stanojevic urolog

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Rekonstrukcija svih delova penisa radi dobijanja fiziološkog izgleda i funkcije

Pogledajte fotografiju

18+

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Epispadija - izgled neposredno nakon završetka hirurške intervencije

dr Nikola Stanojevic urolog

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Epispadija - izgled neposredno nakon završetka hirurške intervencije

Pogledajte fotografiju

18+

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Prirodan izgled penisa bez vidljivih ožiljaka 3 meseca nakon operacije

dr Nikola Stanojevic urolog

epispadia epispadija penile best surgery epispadias penis repair Belgrade epispadia hirurgija najbolja operacija lečenje epispadija epispadije penisa dr nikola stanojevic prof sava perovic Beograd никола станоевич командой хирургов Фонда Савы Перовича лечение эписпадии Эписпадия хирургическим путем beograd srbija dr nikola stanojevic

Prirodan izgled penisa bez vidljivih ožiljaka 3 meseca nakon operacije

bottom of page