top of page
AEnB2Uq5eV0pLP7NbKAEYIBn6p7li--L5Bp91Clf
AMS 800
veštački uretralni sfinkter

AMS 800 je hidraulični sistem koji imitira sfinkter uretre i omogućuje visok stepen urinarne kontinencije kod inkontinentnih pacijenata. 

 

Ugradnja AMS 800 sfinktera se smatra zlatnim standardom za lečenje urinarne inkontinencije nakon radikalne prostatektomije.

Ugradnja veštačkog uretralnog sfinktera je indikovana i kada se javi muška urinarna inkontinencija nakon operacije radikalna prostatektomija otvorena, laparoskopska ili robotska, transuretralne resekcije prostate (TURP), fotoselektivne evaporizacije prostate (PVP), holmijumske laserske enukleacije prostate (HOLEP) i kod inkontinencije nakon terapije zračenjem prostate.

​Učestalost inkontinencije nakon radikalne prostatektomije kreće se do 40%. Nema značajne razlike u učestalosti inkontinencije nakon radikalne prostatektomije urađene laparoskopski, robotski ili otvorenom operacijom.

Implantacija arteficijalnog sfinktera kod muškaraca nikada se ne izvodi najmanje 6 a nekad i 12 meseci nakon operacije koja je dovela do inkontinencije.

U tih prvih 12 meseci urinarna inkontinencija može se poboljšati sama po sebi bez intervencije. S druge strane, poboljšanje se smatra malo verovatnim nakon isteka ovog perioda.

Veštački uretralni sfinkter se koristi u lečenju neurogene disfunkcije mokraćne bešike sa inkontinencijom.

Kod pacijenata kod kojih je urinarna inkontinencija rezultat istovremene nesposobnosti sfinktera i mišića bešike, implantacija sfinktera (kao urogenitalna rekonstruktivna hirgija za urinarnu inkontinenciju) se može razmotriti kao veoma efikasno rešenje.

Kandidati za implantaciju veštačkog sfinktera moraju imati normalnu manuelnu sposobnost za rukovanje sfinkterom i zdravu mokraćnu bešiku.

Evaluacija svih potencijalnih kandidata za ugradnju veštačkog sfinktera podrazumeva:

Detaljnu anamnezu i pregled

Analizu urina

Uretro-cistoskopiju

Urodinamsko ispitivanje urinarnog trakta

Operacija ugradnje veštačkog sfinktera se radi u opštoj ili u spinalnoj anesteziji.

Trajanje operacije je oko 90 minuta.

Boravak u bolnici je 1 dan.

Postoperativno previjanje se vrši na 2 do 3 dana.

Kontrolna uretroskopija se radi 4 do 5 nedelja nakon operacije kada se i vrši aktivacija veštačkog sfinktera.

Nakon aktivacije veštačkog sfinktera moći ćete diskretno da kontrolišete ispuštanje urina prirodnim putem kroz uretru čime se vraća kvaliteta Vašem životu:

Oponaša zdrav sfinkter

Omogućava Vam uriniranje po želji

Pruža mogućnost da postignete potpunu urinarnu kontinenciju

Mehanizam je smešten u potpunosti u telu, te je neprimetan za druge

Ovaj metod lečenja je veoma komforan za pacijente. Preko 90% pacijenata sa ugrađenim AMS 800 sistemom je jako zadovoljno postignutim rezultatom operacije.

bottom of page