Stadijumi Pejronijeve bolesti

Kako da prepoznam u kojoj se fazi nalazim?


Pejronijeva bolest predstavlja stečenu deformaciju penisa (zakrivljenje, suženje ili skraćenje penisa). Najčešće se javlja kod muškaraca posle četrdesete godine. Često je uzrokovana povredom ili nizom mikro-povreda penisa tokom seksualnog odnosa, ali može biti i posledica drugih medicinskih stanja kao što su karcinom prostate, kardiovaskularne bolesti, prijapizam ili dijabetes.


Muškarci koji su rođeni sa kongenitalnom kurvaturom penisa bi takođe morali da potraže savet urologa-androloga o načinima prevencije i lečenja zakrivljenosti, smanjujući ili prevenirajući pojavu Pejronijeve bolesti u kasnijoj životnoj dobi. Treba pomenuti da se lečenje urodjenog zakrivljenja penisa značajno razlikuje od lečenja Pejronijeve bolesti.

operacija penisa cena peyronie pejroni peroni kriv zakrivljen iskrivljen kurvatura penis penisa bolest urolog operacija penisa penilna plak čvor bol proteza beograd srbija zagreb hrvatska
Dr Stanojević - Hirurgija Pejronijeve bolesti

https://www.dr-stanojevic.com/lecenje-pejronijeve-bolesti


Kako da otkrijem da li imam Pejronijevu bolest?

Prvi korak u prepoznavanju Pejronijeve bolesti je informisanje o znacima i simptomima bolesti kao i pravilna evaluacija urologa-androloga.

Moramo vam skrenuti pažnju da se Pejronijeva bolest uspešno leči. Metoda lečenja se razlikuje za svaki od stadijuma bolesti i od procene lekara specijaliste. Što se pre otkrije bolest to je veća šansa da se bolest zaustavi u jednoj od svojih početnih faza i na taj način izbeći potrebu za hirurškim lečenjem.


Faze Pejronijeve bolesti

Sve faze Pejronijeve bolesti se progresivno ispoljavaju prosečno u prvih 6 meseci od početka bolesti. Tokom ovog perioda muškarac mora biti pod stalnim nadzorom urologa-androloga kako bi se primenilo lečenje specifično za svaku fazu bolesti.


Inflamacija

Inflamatornu fazu karakteriše progresivno zakrivljenje penisa, koje može biti udruženo sa bolnim erekcijama. Pojava plaka ili čvorića ispod kože penisa je jako česta u toku ove faze bolesti.

Uprkos prisutnom bolu i nelagodnosti, bolest još uvek nije ušla u odmakli stadijum i može se lečiti konzervativno vakuum terapijom, određenim vrstama masaže penisa, upotrebom injekcija za regeneraciju tkiva kao što su PRP sa hijaluronskom kiselinom i udarnim talasima niskog intenziteta (LSWT). Ovakav tretman ima za cilj da stabilizuje bolest u ranoj fazi i da spreči dalju progresiju u fibroznu ili kalcifikovanu fazu bolesti. Stepen zakrivljenosti penisa u ovoj fazi bolesti će biti od presudnog značaja da li je za definitivno lečenje potrebna hirurška intervencija ili ne.

Rana dijagnoza je presudna u sprečavanju progresije bolesti. Ako se na vreme krene sa intenzivnom nehirurškom terpijom bolest se može zaustaviti, i izbeći pojavu ozbiljnih anatomskih deformiteta penisa.


Fibroza

U fazi fibroze, koja se jos naziva i ožiljna faza, plak je već prisutan, deformitet penisa je definisan i stabilan, ne progredira. U ranoj fazi fibroze može se još uvek delovati na obolelo mesto primenom enzima klostridijum kolagenaze (Xiapex, Xiaflex) u cilju razlaganja fibroznog plaka. Ako bolest progredira iz rane fibrozne u kasnu fazu sa stabilizacijom ožiljka, klinički tretman značajno gubi svoju efikasnost i u nekim slučajevima može se smatrati suvišnim.


Kasna fibroza i formiranje čvrstog ožiljka

Od faze fibroze kasna faza fibroze se razlikuje po stabilizaciji plaka i formiranju definitivnog ožiljka (neretko i formiranju kalcifikovanog plaka).

Najčešće se ožiljak nalazi na trećini penisa prema glansu, uzrokujući zakrivljenje na gore, u stranu ili na dole. Ako je stabilizovano zakrivljenje veće od 30 stepeni ili onemogućava penetrativni seksualni odnos, hirurško lečenje predstavlja jedinu opciju kako bi se penis vratio u prethodno stanje.


https://www.dr-stanojevic.com/lecenje-pejronijeve-bolesti


Progresija bolesti


Čak i nekoliko meseci i godina nakon formiranja stabilnog deformiteta penisa, bolest se može ponovo aktivirati i dovesti do novih poremećaja na penisu.Značaj lečenja


Bez obzira u kom ste životnom dobu, lečenje zakrivljenja penisa je važno kako bi se izbegle fizičke i psihičke posledice vezane za seksualnu disfunkciju.

Možda zbog nepravilne informisanosti, straha ili sramote, mnogi muškarci ne traže specijalizovanog profesionalca radi lečenja, i na kraju se dovedu u situaciju rasturene veze, propalog braka ili depresije. Nije tajna da zdrav seksualni život donosi mnoge prednosti u odnosu na opšte zdravlje i kvalitet života muškarca i njegovog partnera.


Dakle, savet koji vam mogu dati, kao muškarac muškarcu, je da ne odustajete od ovog važnog aspekta života, konsultujte se povremeno sa urologom-andrologom kako bi na vreme prepoznali i sprečili bolest.

Možete preduzeti prvi korak: pravilno se informišite, postavite pitanja, iznesite svoju zabri