top of page

Dr Nikola Stanojević urogenitalna hirurgija

 

Stenoza uretre, kurvatura penisa, impotencija, penilne proteze, inkontinencija urina i arteficijalni sfinkter uretre AMS 800 UCS, hipospadija, ukopan penis...
 

Nikola stanojević stanojevic dr doktor urolog urologija urogenitalna operacija stenoza uretre striktura suženje uretra mokraćna cev impotencija penilna proteza penilne proteze inkontinencija urina
bottom of page