Dr Nikola Stanojević urogenitalna hirurgija

 

Stenoza uretre, kurvatura penisa, impotencija, penilne proteze, inkontinencija urina i arteficijalni sfinkter uretre AMS 800 UCS, hipospadija, ukopan penis...